Trực tiếp Hồ Chí Minh vs Bình Định, 13/04/2023

Hiệp 1
Yellow card
Đỗ Văn Thuận
21'
 
Substitution
Dao Quoc Gia Nguyễn Minh Trung
37'
 
Hiệp 2
Substitution
Mạc Hồng Quân Hà Đức Chinh
46'
 
Yellow card
Cao V. Triển
50'
 
Yellow card
Lê C. H. An
53'
 
Substitution
Nghiêm X. Tú Cao V. Triển
66'
 
Substitution
Huỳnh Tiến Đạt Lý Công Hoàng Anh
66'
 
Goal
Lynch J.
70'
 
Substitution
Tran H. P. Uông Ngọc Tiến
73'
 
Substitution
Hoang V. N. Thân Thành Tín
73'
 
Substitution
Dương Văn Trung Võ Huy Toàn
73'
 
Yellow card
Hoang V. N.
75'
 
Yellow card
Đỗ Thanh Thịnh
82'
 
Penalty
Hoang Vu O.
83'
 
Substitution
Lâm Thuận Hồ Tuấn Tài
87'
 
Yellow card
Dao Quoc Gia
88'