virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hải Phòng vs Viettel, 02/03/2024

Đội hình ra sân
25
Bissainthe B.
Bissainthe B.
23
Đàm Tiến Dũng
Đàm Tiến Dũng
19
Lê Mạnh Dũng
Lê Mạnh Dũng
8
Lò Martin
Lò Martin
9
Lucao
Lucao
30
Lương Hoàng Nam
Lương Hoàng Nam
1
Nguyễn Đình Triệu (G)
Nguyễn Đình Triệu (G)
77
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
27
Nguyen N. M.
Nguyen N. M.
14
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt
97
Triệu Việt Hưng (C)
Triệu Việt Hưng (C)
7
Abdumuminov J.
Abdumuminov J.
4
Bùi Tiến Dũng (C)
Bùi Tiến Dũng (C)
11
Khuat Van Khang
Khuat Van Khang
21
Nguyễn Đức Chiến
Nguyễn Đức Chiến
28
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
3
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
12
Phan Tuấn Tài
Phan Tuấn Tài
25
Quảng Thế Tài (G)
Quảng Thế Tài (G)
22
Trần Danh Trung
Trần Danh Trung
90
Trần Mạnh Cường
Trần Mạnh Cường
9
Trần Ngọc Sơn
Trần Ngọc Sơn
Dự bị
20
Dương Văn Khoa
Dương Văn Khoa
22
Elogo A.
Elogo A.
11
Hồ Minh Dĩ
Hồ Minh Dĩ
2
Nguyen A. H.
Nguyen A. H.
68
Nguyễn Trọng Đại
Nguyễn Trọng Đại
79
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
99
Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Văn Minh
3
Phạm Mạnh Hùng
Phạm Mạnh Hùng
36
Phạm Văn Luân (G)
Phạm Văn Luân (G)
20
Cao T. H. Hùng
Cao T. H. Hùng
27
Correia A.
Correia A.
39
Dương Văn Hào
Dương Văn Hào
17
Nguyễn Đ. Hoàng Minh
Nguyễn Đ. Hoàng Minh
16
Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Huy Hùng
23
Nhâm Mạnh Dũng
Nhâm Mạnh Dũng
36
Phạm Văn Phong (G)
Phạm Văn Phong (G)
86
Trương Tiến Anh
Trương Tiến Anh
2
Vu Van Quyet
Vu Van Quyet