virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An, 27/02/2024

Đội hình ra sân
25
Bissainthe B.
Bissainthe B.
20
Dương Văn Khoa
Dương Văn Khoa
5
Đặng Văn Tới
Đặng Văn Tới
19
Lê Mạnh Dũng
Lê Mạnh Dũng
9
Lucao
Lucao
30
Lương Hoàng Nam
Lương Hoàng Nam
7
Mpande J. (C)
Mpande J. (C)
1
Nguyễn Đình Triệu (G)
Nguyễn Đình Triệu (G)
79
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
14
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt
99
Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Văn Minh
10
Đinh Xuân Tiến
Đinh Xuân Tiến
3
Le N. H.
Le N. H.
1
Nguyen Van Viet (G)
Nguyen Van Viet (G)
28
Nguyễn Văn Bách
Nguyễn Văn Bách
14
Nguyễn Văn Việt
Nguyễn Văn Việt
7
Olaha M. (C)
Olaha M. (C)
19
Phan B. Q.
Phan B. Q.
70
Raphael
Raphael
24
Van Quy L.
Van Quy L.
2
Vuong Van Huy
Vuong Van Huy
95
Zebic M.
Zebic M.
Dự bị
11
Hồ Minh Dĩ
Hồ Minh Dĩ
8
Lò Martin
Lò Martin
6
Lương Xuân Trường
Lương Xuân Trường
77
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
27
Nguyen N. M.
Nguyen N. M.
68
Nguyễn Trọng Đại
Nguyễn Trọng Đại
3
Phạm Mạnh Hùng
Phạm Mạnh Hùng
36
Phạm Văn Luân (G)
Phạm Văn Luân (G)
97
Triệu Việt Hưng
Triệu Việt Hưng
37
Đặng Văn Lắm
Đặng Văn Lắm
5
Le V. T.
Le V. T.
20
Ngo Van Luong
Ngo Van Luong
22
Nguyễn Văn Vinh
Nguyễn Văn Vinh
21
Phan Xuân Đại
Phan Xuân Đại
6
Trần Đình Hoàng
Trần Đình Hoàng
11
Trần Mạnh Quỳnh
Trần Mạnh Quỳnh
25
Trần Văn Tiến (G)
Trần Văn Tiến (G)
27
Van Bac N.
Van Bac N.