Trực tiếp Hà Tĩnh vs Bình Dương, 16/04/2023

Hiệp 1
Goal
Diallo A.
26'
 
Hiệp 2
Substitution
Tống Anh Tỷ Nguyễn Thanh Thảo
46'
 
Substitution
Nguyễn T. Tài Dương Quang Tuấn
57'
 
Goal
Diallo A.
61'
 
Substitution
Quan Doan H. Nguyen Thanh Loc
65'
 
Substitution
Đặng Văn Trâm Nguyễn Trung Học
73'
 
Substitution
Nguyễn Trọng Huy Oloya M.
79'
 
Substitution
Dang S. Đoàn Tuấn Cảnh
79'
 
Goal
Trần Văn Công
84'
 
Substitution
Ngô Xuân Toàn Đinh T. Trung
87'
 
Substitution
Đào Tấn Lộc Nguyễn Xuân Hùng
87'