virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hà Nội FC vs Viettel, 27/08/2023

Đội hình ra sân
20
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
1
Bùi Tấn Trường (G)
Bùi Tấn Trường (G)
17
Caion
Caion
2
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
88
Đỗ Hùng Dũng
Đỗ Hùng Dũng
33
Jevtovic M.
Jevtovic M.
77
Marcao Silva
Marcao Silva
14
Nguyễn Hai Long
Nguyễn Hai Long
16
Nguyễn Thành Chung
Nguyễn Thành Chung
10
Nguyễn Văn Quyết (C)
Nguyễn Văn Quyết (C)
9
Phạm Tuấn Hải
Phạm Tuấn Hải
7
Abdumuminov J.
Abdumuminov J.
20
Cao T. H. Hùng
Cao T. H. Hùng
19
Essam El Deen M.
Essam El Deen M.
11
Jeferson
Jeferson
17
Nguyễn Đ. Hoàng Minh
Nguyễn Đ. Hoàng Minh
28
Nguyễn Hoàng Đức (C)
Nguyễn Hoàng Đức (C)
3
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
36
Phạm Văn Phong (G)
Phạm Văn Phong (G)
12
Phan Tuấn Tài
Phan Tuấn Tài
86
Trương Tiến Anh
Trương Tiến Anh
2
Vu Van Quyet
Vu Van Quyet
Dự bị
8
Đậu Văn Toàn
Đậu Văn Toàn
45
Lê Văn Xuân
Lê Văn Xuân
25
Lê Xuân Tú
Lê Xuân Tú
89
Nguyen Van Tung
Nguyen Van Tung
18
Nguyễn Văn Công (G)
Nguyễn Văn Công (G)
52
Nguyễn Văn Vĩ
Nguyễn Văn Vĩ
11
Phạm Thành Lương
Phạm Thành Lương
13
Trần Văn Kiên
Trần Văn Kiên
27
Vũ Tiến Long
Vũ Tiến Long
4
Bùi Tiến Dũng
Bùi Tiến Dũng
39
Dương Văn Hào
Dương Văn Hào
21
Nguyễn Đức Chiến
Nguyễn Đức Chiến
8
Nguyễn Hữu Thắng
Nguyễn Hữu Thắng
15
Nguyễn Xuân Kiên
Nguyễn Xuân Kiên
23
Nhâm Mạnh Dũng
Nhâm Mạnh Dũng
25
Quảng Thế Tài (G)
Quảng Thế Tài (G)
90
Trần Mạnh Cường
Trần Mạnh Cường
5
Trương Văn Thiết
Trương Văn Thiết