virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hà Nội FC vs Viettel, 09/05/2024

Đội hình ra sân
70
Denilson
Denilson
8
Đậu Văn Toàn
Đậu Văn Toàn
2
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
88
Đỗ Hùng Dũng
Đỗ Hùng Dũng
34
Hall T.
Hall T.
16
Nguyễn Thành Chung
Nguyễn Thành Chung
10
Nguyễn Văn Quyết (C)
Nguyễn Văn Quyết (C)
9
Phạm Tuấn Hải
Phạm Tuấn Hải
7
Phạm Xuân Mạnh
Phạm Xuân Mạnh
37
Quan Văn Chuẩn (G)
Quan Văn Chuẩn (G)
21
Vu D. H.
Vu D. H.
7
Abdumuminov J.
Abdumuminov J.
4
Bùi Tiến Dũng (C)
Bùi Tiến Dũng (C)
77
Joao Pedro
Joao Pedro
11
Khuat Van Khang
Khuat Van Khang
21
Nguyễn Đức Chiến
Nguyễn Đức Chiến
28
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
3
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
23
Nhâm Mạnh Dũng
Nhâm Mạnh Dũng
15
Phong Dang T.
Phong Dang T.
25
Quảng Thế Tài (G)
Quảng Thế Tài (G)
86
Trương Tiến Anh
Trương Tiến Anh
Dự bị
66
Dung V.
Dung V.
26
Đào Văn Nam
Đào Văn Nam
95
Joel
Joel
45
Lê Văn Xuân
Lê Văn Xuân
14
Nguyễn Hai Long
Nguyễn Hai Long
19
Nguyen Van Truong
Nguyen Van Truong
89
Nguyen Van Tung
Nguyen Van Tung
5
Nguyễn Văn Hoàng (G)
Nguyễn Văn Hoàng (G)
67
Van Thang T.
Van Thang T.
34
Đinh Tuấn Tài
Đinh Tuấn Tài
68
Hong Phuc N.
Hong Phuc N.
1
Ngô Xuân Sơn (G)
Ngô Xuân Sơn (G)
17
Nguyễn Đ. Hoàng Minh
Nguyễn Đ. Hoàng Minh
8
Nguyễn Hữu Thắng
Nguyễn Hữu Thắng
16
Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Huy Hùng
12
Phan Tuấn Tài
Phan Tuấn Tài
22
Trần Danh Trung
Trần Danh Trung
9
Trần Ngọc Sơn
Trần Ngọc Sơn