virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hà Nội FC vs Quảng Nam, 08/03/2024

Đội hình ra sân
8
Đậu Văn Toàn
Đậu Văn Toàn
2
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
95
Joel
Joel
16
Nguyễn Thành Chung
Nguyễn Thành Chung
89
Nguyen Van Tung
Nguyen Van Tung
10
Nguyễn Văn Quyết (C)
Nguyễn Văn Quyết (C)
9
Phạm Tuấn Hải
Phạm Tuấn Hải
7
Phạm Xuân Mạnh
Phạm Xuân Mạnh
37
Quan Văn Chuẩn (G)
Quan Văn Chuẩn (G)
21
Vu D. H.
Vu D. H.
4
Wilson B.
Wilson B.
30
Conrado
Conrado
66
Eze S.
Eze S.
5
Lamothe P.
Lamothe P.
25
Lê Xuân Tú
Lê Xuân Tú
10
Mạch Ngọc Hà
Mạch Ngọc Hà
29
Ngân Văn Đại
Ngân Văn Đại
1
Nguyễn Văn Công (G)
Nguyễn Văn Công (G)
28
Phu T. P.
Phu T. P.
3
T. N. Hiền
T. N. Hiền
12
Tran H. H.
Tran H. H.
14
Yago Ramos
Yago Ramos
Dự bị
70
Denilson
Denilson
26
Đào Văn Nam
Đào Văn Nam
24
Ha R.
Ha R.
45
Lê Văn Xuân
Lê Văn Xuân
14
Nguyễn Hai Long
Nguyễn Hai Long
19
Nguyen Van Truong
Nguyen Van Truong
66
Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Văn Dũng
5
Nguyễn Văn Hoàng (G)
Nguyễn Văn Hoàng (G)
67
Van Thang T.
Van Thang T.
39
Hoang Vu Samson
Hoang Vu Samson
16
Mạc Đức Việt Anh
Mạc Đức Việt Anh
7
Nguyễn Đ. Bảo
Nguyễn Đ. Bảo
4
Nguyễn Tăng Tiến
Nguyễn Tăng Tiến
11
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
36
Nguyễn V. H. Dương
Nguyễn V. H. Dương
26
Tong Duc An (G)
Tong Duc An (G)
24
Van Ka N.
Van Ka N.
37
Vo N. D.
Vo N. D.