Thống kê Hà Nội FC vs Nam Định, 28/07/2023

2
Thẻ Vàng
3