virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hà Nội FC * vs Hải Phòng, 29/01/2023

Đội hình ra sân
20
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
1
Bùi Tấn Trường (G)
Bùi Tấn Trường (G)
2
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
88
Đỗ Hùng Dũng
Đỗ Hùng Dũng
7
Lucao
Lucao
16
Nguyễn Thành Chung
Nguyễn Thành Chung
10
Nguyễn Văn Quyết (C)
Nguyễn Văn Quyết (C)
52
Nguyễn Văn Vĩ
Nguyễn Văn Vĩ
13
Trần Văn Kiên
Trần Văn Kiên
74
Trương Văn Thái Quý
Trương Văn Thái Quý
21
William Henrique
William Henrique
66
Bissainthe B.
Bissainthe B.
20
Dương Văn Khoa
Dương Văn Khoa
5
Đặng Văn Tới
Đặng Văn Tới
7
Mpande J.
Mpande J.
1
Nguyễn Đình Triệu (G)
Nguyễn Đình Triệu (G)
14
Nguyễn Hải Huy (C)
Nguyễn Hải Huy (C)
77
Nguyễn Hữu Sơn
Nguyễn Hữu Sơn
65
Okutu E.
Okutu E.
3
Phạm Mạnh Hùng
Phạm Mạnh Hùng
17
Phạm Trung Hiếu
Phạm Trung Hiếu
97
Triệu Việt Hưng
Triệu Việt Hưng
Dự bị
8
Đậu Văn Toàn
Đậu Văn Toàn
25
Lê Xuân Tú
Lê Xuân Tú
22
Mạch Ngọc Hà
Mạch Ngọc Hà
14
Nguyễn Hai Long
Nguyễn Hai Long
11
Phạm Thành Lương
Phạm Thành Lương
9
Phạm Tuấn Hải
Phạm Tuấn Hải
37
Quan Văn Chuẩn (G)
Quan Văn Chuẩn (G)
6
Vũ Minh Tuấn
Vũ Minh Tuấn
27
Vũ Tiến Long
Vũ Tiến Long
11
Hồ Minh Dĩ
Hồ Minh Dĩ
19
Lê Mạnh Dũng
Lê Mạnh Dũng
6
Lò Martin
Lò Martin
2
Nguyen A. H.
Nguyen A. H.
45
Nguyễn Thành Đồng
Nguyễn Thành Đồng
38
Nguyễn Trọng Hiếu
Nguyễn Trọng Hiếu
15
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt
29
Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Văn Minh
26
Nguyễn Văn Toàn (G)
Nguyễn Văn Toàn (G)