Lịch sử đối đầu Crystal Palace vs Nottingham, 07/10/2023

28.05.2023
Crystal Palace
1
-
Nottingham
1
12.11.2022
*Nottingham
1
-
Crystal Palace
0
20.07.2019
*Nottingham
1
-
Crystal Palace
0
29.12.2012
Nottingham
2
-
Crystal Palace
2
19.09.2012
Crystal Palace
1
-
Nottingham
1
31.03.2012
Crystal Palace
0
-
*Nottingham
3
10.12.2011
Nottingham
0
-
*Crystal Palace
1
07.05.2011
Crystal Palace
0
-
*Nottingham
3
18.12.2010
*Nottingham
3
-
Crystal Palace
0
24.03.2010
*Nottingham
2
-
Crystal Palace
0
24.10.2009
Crystal Palace
1
-
Nottingham
1
29.10.2008
Crystal Palace
1
-
*Nottingham
2
04.10.2008
Nottingham
0
-
*Crystal Palace
2
13.03.2004
*Nottingham
3
-
Crystal Palace
2
13.12.2003
*Crystal Palace
1
-
Nottingham
0
09.02.2003
*Nottingham
2
-
Crystal Palace
1
09.11.2002
Crystal Palace
0
-
Nottingham
0
21.12.2001
Crystal Palace
1
-
Nottingham
1
25.08.2001
*Nottingham
4
-
Crystal Palace
2
14.01.2001
Nottingham
0
-
*Crystal Palace
3
28.08.2000
Crystal Palace
2
-
*Nottingham
3
19.02.2000
*Nottingham
2
-
Crystal Palace
0
27.11.1999
*Crystal Palace
2
-
Nottingham
0
29.04.1995
Crystal Palace
1
-
*Nottingham
2
02.01.1995
*Nottingham
1
-
Crystal Palace
0
19.02.1994
Nottingham
1
-
Crystal Palace
1
24.08.1993
*Crystal Palace
2
-
Nottingham
0
03.03.1993
Nottingham
1
-
Crystal Palace
1
21.11.1992
Crystal Palace
1
-
Nottingham
1
03.03.1992
Crystal Palace
0
-
Nottingham
0
23.11.1991
*Nottingham
5
-
Crystal Palace
1
02.02.1991
Nottingham
0
-
*Crystal Palace
1
15.09.1990
Crystal Palace
2
-
Nottingham
2
04.02.1990
*Nottingham
3
-
Crystal Palace
1
23.09.1989
*Crystal Palace
1
-
Nottingham
0