virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Công an Hà Nội FC vs Hải Phòng, 29/07/2023

Đội hình ra sân
16
Bùi
Bùi
98
Dương
Dương
5
Đoàn
Đoàn
68
Gustavo Henrique
Gustavo Henrique
12
Hoang
Hoang
4
Hồ
Hồ
35
Jhon Cley
Jhon Cley
1
Nguyen
Nguyen
19
Nguyễn
Nguyễn
21
Phạm
Phạm
17
Vũ
66
Bissainthe
Bissainthe
5
Đặng
Đặng
6
Lò
30
Lương
Lương
10
Mamute
Mamute
7
Mpande
Mpande
1
Nguyễn
Nguyễn
77
Nguyễn
Nguyễn
39
Phạm
Phạm
17
Phạm
Phạm
97
Triệu
Triệu
Dự bị
24
Bui Tien Dung II
Bui Tien Dung II
26
Ha
Ha
88
Lê
30
Nguyen
Nguyen
8
Nguyễn
Nguyễn
38
Phan
Phan
70
Raphael
Raphael
7
Sầm
Sầm
55
Trần
Trần
11
Hồ
Hồ
19
Lê
23
Lê
8
Lương Xuân Trường
Lương Xuân Trường
14
Nguyễn
Nguyễn
79
Nguyễn
Nguyễn
15
Nguyễn
Nguyễn
25
Phạm
Phạm
12
Trịnh
Trịnh