virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Công an Hà Nội FC vs Hà Nội FC, 06/08/2023

Đội hình ra sân
16
Bùi Tiến Dụng
Bùi Tiến Dụng
98
Duong G. T.
Duong G. T.
5
Đoàn Văn Hậu
Đoàn Văn Hậu
68
Gustavo Henrique
Gustavo Henrique
12
Hoang V. T.
Hoang V. T.
4
Hồ Tấn Tài (C)
Hồ Tấn Tài (C)
35
Jhon Cley
Jhon Cley
1
Nguyen F. (G)
Nguyen F. (G)
21
Pham V. L.
Pham V. L.
70
Raphael
Raphael
17
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
20
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
1
Bùi Tấn Trường (G)
Bùi Tấn Trường (G)
17
Caion
Caion
2
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
88
Đỗ Hùng Dũng
Đỗ Hùng Dũng
33
Jevtovic M.
Jevtovic M.
77
Marcao Silva
Marcao Silva
16
Nguyễn Thành Chung
Nguyễn Thành Chung
10
Nguyễn Văn Quyết (C)
Nguyễn Văn Quyết (C)
9
Phạm Tuấn Hải
Phạm Tuấn Hải
13
Trần Văn Kiên
Trần Văn Kiên
Dự bị
24
Bui Tien Dung II (G)
Bui Tien Dung II (G)
3
Huỳnh Tấn Sinh
Huỳnh Tấn Sinh
88
Lê Văn Đô
Lê Văn Đô
30
Nguyễn Hữu Tuấn
Nguyễn Hữu Tuấn
19
Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
8
Nguyễn Xuân Nam
Nguyễn Xuân Nam
38
Phan Văn Hiếu
Phan Văn Hiếu
7
Sầm Ngọc Đức
Sầm Ngọc Đức
22
Trần Văn Trung
Trần Văn Trung
8
Đậu Văn Toàn
Đậu Văn Toàn
25
Lê Xuân Tú
Lê Xuân Tú
15
Nguyen D. A.
Nguyen D. A.
19
Nguyen Van Truong
Nguyen Van Truong
89
Nguyen Van Tung
Nguyen Van Tung
18
Nguyễn Văn Công (G)
Nguyễn Văn Công (G)
52
Nguyễn Văn Vĩ
Nguyễn Văn Vĩ
11
Phạm Thành Lương
Phạm Thành Lương
27
Vũ Tiến Long
Vũ Tiến Long