Lịch sử đối đầu Burnley vs Manchester Utd, 24/09/2023

22.12.2022
*Manchester Utd
2
-
Burnley
0
09.02.2022
Burnley
1
-
Manchester Utd
1
31.12.2021
*Manchester Utd
3
-
Burnley
1
18.04.2021
*Manchester Utd
3
-
Burnley
1
13.01.2021
Burnley
0
-
*Manchester Utd
1
23.01.2020
Manchester Utd
0
-
*Burnley
2
29.12.2019
Burnley
0
-
*Manchester Utd
2
30.01.2019
Manchester Utd
2
-
Burnley
2
02.09.2018
Burnley
0
-
*Manchester Utd
2
20.01.2018
Burnley
0
-
*Manchester Utd
1
26.12.2017
Manchester Utd
2
-
Burnley
2
23.04.2017
Burnley
0
-
*Manchester Utd
2
29.10.2016
Manchester Utd
0
-
Burnley
0
12.02.2015
*Manchester Utd
3
-
Burnley
1
30.08.2014
Burnley
0
-
Manchester Utd
0
16.01.2010
*Manchester Utd
3
-
Burnley
0
20.08.2009
*Burnley
1
-
Manchester Utd
0