Lịch sử đối đầu Brighton vs Liverpool, 08/10/2023

29.01.2023
*Brighton
2
-
Liverpool
1
14.01.2023
*Brighton
3
-
Liverpool
0
01.10.2022
Liverpool
3
-
Brighton
3
12.03.2022
Brighton
0
-
*Liverpool
2
30.10.2021
Liverpool
2
-
Brighton
2
04.02.2021
Liverpool
0
-
*Brighton
1
28.11.2020
Brighton
1
-
Liverpool
1
09.07.2020
Brighton
1
-
*Liverpool
3
30.11.2019
*Liverpool
2
-
Brighton
1
12.01.2019
Brighton
0
-
*Liverpool
1
25.08.2018
*Liverpool
1
-
Brighton
0
13.05.2018
*Liverpool
4
-
Brighton
0
02.12.2017
Brighton
1
-
*Liverpool
5
19.02.2012
*Liverpool
6
-
Brighton
1
22.09.2011
Brighton
1
-
*Liverpool
2