Lịch sử đối đầu Brighton vs Bournemouth, 24/09/2023

05.04.2023
Bournemouth
0
-
*Brighton
2
04.02.2023
*Brighton
1
-
Bournemouth
0
22.01.2020
*Bournemouth
3
-
Brighton
1
28.12.2019
*Brighton
2
-
Bournemouth
0
13.04.2019
Brighton
0
-
*Bournemouth
5
05.01.2019
Bournemouth
1
-
*Brighton
3
22.12.2018
*Bournemouth
2
-
Brighton
0
01.01.2018
Brighton
2
-
Bournemouth
2
20.09.2017
Bournemouth
1
-
Brighton
0
16.09.2017
*Bournemouth
2
-
Brighton
1
11.04.2015
Brighton
0
-
*Bournemouth
2
02.11.2014
*Bournemouth
3
-
Brighton
2
01.01.2014
Brighton
1
-
Bournemouth
1
30.11.2013
Bournemouth
1
-
Brighton
1
22.01.2011
*Bournemouth
1
-
Brighton
0
09.10.2010
Brighton
1
-
Bournemouth
1
01.01.2008
*Brighton
3
-
Bournemouth
2
03.10.2007
Bournemouth
0
-
*Brighton
2
01.01.2007
*Bournemouth
1
-
Brighton
0
13.09.2006
Brighton
2
-
Bournemouth
2
21.02.2004
*Brighton
3
-
Bournemouth
0
18.10.2003
*Bournemouth
1
-
Brighton
0
27.02.2002
Bournemouth
1
-
Brighton
1
22.09.2001
*Brighton
2
-
Bournemouth
1
02.12.1989
Bournemouth
0
-
*Brighton
2
18.08.1989
*Brighton
2
-
Bournemouth
1