virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An, 09/03/2024

Đội hình ra sân
11
Bùi Vĩ Hào
Bùi Vĩ Hào
90
Charles A.
Charles A.
4
Jan
Jan
34
Lê Q. Hùng
Lê Q. Hùng
17
Minh Trong V.
Minh Trong V.
22
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
5
Onoja J.
Onoja J.
21
Trần Đình Khương
Trần Đình Khương
25
Trần Minh Toàn (G)
Trần Minh Toàn (G)
39
Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
29
Võ Hoàng Minh Khoa
Võ Hoàng Minh Khoa
5
Le V. T.
Le V. T.
16
Nguyen Q. V.
Nguyen Q. V.
1
Nguyen Van Viet (G)
Nguyen Van Viet (G)
14
Nguyễn Văn Việt
Nguyễn Văn Việt
7
Olaha M.
Olaha M.
19
Phan B. Q.
Phan B. Q.
21
Phan Xuân Đại
Phan Xuân Đại
27
Van Bac N.
Van Bac N.
24
Van Quy L.
Van Quy L.
2
Vuong Van Huy
Vuong Van Huy
95
Zebic M.
Zebic M.
Dự bị
88
Bùi Duy Thường
Bùi Duy Thường
20
Đoàn Tuấn Cảnh
Đoàn Tuấn Cảnh
26
Huỳnh Tiến Đạt
Huỳnh Tiến Đạt
14
Nguyễn Hải Huy
Nguyễn Hải Huy
33
Nguyễn Thanh Khôi
Nguyễn Thanh Khôi
19
Nguyen Thanh Loc
Nguyen Thanh Loc
16
Nguyễn Trần Việt Cường
Nguyễn Trần Việt Cường
8
Tống Anh Tỷ
Tống Anh Tỷ
23
Vũ Tuyên Quang (G)
Vũ Tuyên Quang (G)
29
Dang Q. T.
Dang Q. T.
37
Đặng Văn Lắm
Đặng Văn Lắm
18
Hồ P. Tịnh
Hồ P. Tịnh
20
Ngo Van Luong
Ngo Van Luong
28
Nguyễn Văn Bách
Nguyễn Văn Bách
22
Nguyễn Xuân Bình
Nguyễn Xuân Bình
70
Raphael
Raphael
11
Trần Mạnh Quỳnh
Trần Mạnh Quỳnh
25
Trần Văn Tiến (G)
Trần Văn Tiến (G)