virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Bình Định vs Nam Định, 24/02/2024

Đội hình ra sân
23
Cao V. Triển
Cao V. Triển
6
Đỗ Thanh Thịnh
Đỗ Thanh Thịnh
14
Đỗ Văn Thuận (C)
Đỗ Văn Thuận (C)
9
Hà Đức Chinh
Hà Đức Chinh
10
Leo Artur
Leo Artur
17
Lê Ngọc Bảo
Lê Ngọc Bảo
3
Marlon
Marlon
18
Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
88
Phạm Văn Thành
Phạm Văn Thành
1
T. Đ. Minh Hoàng (G)
T. Đ. Minh Hoàng (G)
12
Trần Đình Trọng
Trần Đình Trọng
3
Dương Thanh Hào
Dương Thanh Hào
10
Hendrio
Hendrio
12
Hồ Khắc Ngọc
Hồ Khắc Ngọc
15
Nguyễn Hữu Tuấn
Nguyễn Hữu Tuấn
7
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nguyễn Phong Hồng Duy
9
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
6
Phạm Đức Huy
Phạm Đức Huy
14
Rafaelson
Rafaelson
28
Tô Văn Vũ
Tô Văn Vũ
26
Trần Nguyên Mạnh (G)(C)
Trần Nguyên Mạnh (G)(C)
19
Trần Văn Đạt
Trần Văn Đạt
Dự bị
16
Dinh Thanh Luan
Dinh Thanh Luan
8
Mạc Hồng Quân
Mạc Hồng Quân
15
Vũ Xuân Cường
Vũ Xuân Cường
11
Douglas Coutinho
Douglas Coutinho
22
Hoàng Minh Tuấn
Hoàng Minh Tuấn
5
Hoàng V. Khanh
Hoàng V. Khanh
88
Lý Công Hoàng Anh
Lý Công Hoàng Anh
32
Ngô Đức Huy
Ngô Đức Huy
17
Nguyễn Văn Vĩ
Nguyễn Văn Vĩ
82
Trần Liêm Điều (G)
Trần Liêm Điều (G)
37
Trần Văn Công
Trần Văn Công