virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Bình Định vs Khánh Hòa, 09/03/2024

Đội hình ra sân
6
Đỗ Thanh Thịnh
Đỗ Thanh Thịnh
14
Đỗ Văn Thuận (C)
Đỗ Văn Thuận (C)
9
Hà Đức Chinh
Hà Đức Chinh
91
Huỳnh Tuấn Linh (G)
Huỳnh Tuấn Linh (G)
10
Leo Artur
Leo Artur
17
Lê Ngọc Bảo
Lê Ngọc Bảo
8
Mạc Hồng Quân
Mạc Hồng Quân
3
Marlon
Marlon
18
Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
88
Phạm Văn Thành
Phạm Văn Thành
12
Trần Đình Trọng
Trần Đình Trọng
3
Doan C. T.
Doan C. T.
32
Douglas Coutinho
Douglas Coutinho
52
Huynh Nhat Tan
Huynh Nhat Tan
22
Leazard W.
Leazard W.
8
Lê D. Thanh (C)
Lê D. Thanh (C)
35
Nguyen Duy Duong
Nguyen Duy Duong
7
Nguyen Thanh Nhan
Nguyen Thanh Nhan
28
Nguyễn Văn Hiệp
Nguyễn Văn Hiệp
4
Sesay A.
Sesay A.
20
Tran Van Tung
Tran Van Tung
93
Vo N. C. (G)
Vo N. C. (G)
Dự bị
16
Dinh Thanh Luan
Dinh Thanh Luan
20
Đào Gia Việt
Đào Gia Việt
22
Joao Mario
Joao Mario
77
Nghiêm X. Tú
Nghiêm X. Tú
19
Schmidt A.
Schmidt A.
26
T. Đ. Minh Hoàng (G)
T. Đ. Minh Hoàng (G)
94
Trịnh Đức Lợi
Trịnh Đức Lợi
66
Vũ Minh Tuấn
Vũ Minh Tuấn
15
Vũ Xuân Cường
Vũ Xuân Cường
19
Doan C.
Doan C.
47
Ho H.
Ho H.
14
Le Nguyen Thanh Vi
Le Nguyen Thanh Vi
30
Nguyen D. C.
Nguyen D. C.
13
Nguyễn Hoài Anh (G)
Nguyễn Hoài Anh (G)
10
Nguyen Hoang Quoc Chi
Nguyen Hoang Quoc Chi
37
Nguyen Minh Loi
Nguyen Minh Loi
23
Tran Trong Hieu
Tran Trong Hieu
11
Truong Q. M.
Truong Q. M.