Giải đấu
  • Jordan Cup
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022

Bảng xếp hạng Jordan Cup hôm nay

Vòng 1/32
participant
?
?
participant
Saham *
2
Ghor Al-Safi
1
participant
?
?
?
participant
?
participant
?
?
participant
That Ras
0
participant
Umm Al Qotain *
7
participant
?
?
participant
Hartha
0
Sama *
3
participant
?
?
?
participant
?
participant
?
?
participant
Ittihad Jerash *
2
participant
Al Yarmouk
1
participant
?
?
?
participant
?
participant
?
?
?
participant
?
participant
?
?
Shabab Nazzal *
1
participant
Al Taibah
0
participant
?
?
participant
Rabaa Serhan *
1
participant
El Alia
0
participant
?
?
participant
Al Hashemeya
0
participant
Al Khaledeya *
1
participant
?
?
?
participant
?
participant
?
?
participant
Al Husn *
4
Shabab Hwarah
3
participant
?
?
participant
Al Karmal
0
Deir Alla *
1
participant
?
?
participant
Mansheyat
0
participant
Al Wehda *
9
participant
?
?
?
participant
?
Vòng 1/16
participant
Al Buqaa *
2
participant
Saham
1
participant
Al Jalil
0
participant
Amman *
4
participant
Al Sareeh *
3
participant
Umm Al Qotain
1
participant
Moghayer Al Sarhan *
2
Sama
0
participant
Aqaba *
3
participant
Balama
1
participant
Ittihad Al Ramtha *
3
participant
Ittihad Jerash
1
participant
Al Hussein *
6
participant
Kfarsoum
0
participant
Maan
0
participant
Al Arabi Irbid *
1
participant
Shabab Al Ordon *
3
Shabab Nazzal
0
participant
Al Jazeera Amman *
6
participant
Rabaa Serhan
0
participant
Al Salt *
3
participant
Al Khaledeya
1
participant
Al Ramtha *
2
participant
Al Ahli
0
participant
Al Wehdat *
5
participant
Al Husn
0
participant
Sama Al Sarhan *
3
Deir Alla
2
participant
Sahab *
1
participant
Al Wehda
0
participant
Al-Faisaly Amman *
6
participant
Al Tora
0
Vòng 1/8
participant
Al Buqaa
0
participant
Amman *
1
participant
Al Sareeh
1
participant
Moghayer Al Sarhan *
2
participant
Aqaba *
1
participant
Ittihad Al Ramtha
0
participant
Al Hussein *
3
participant
Al Arabi Irbid
1
participant
Shabab Al Ordon
0
participant
Al Jazeera Amman *
1
participant
Al Salt
1
participant
Al Ramtha *
3
participant
Al Wehdat *
4
participant
Sama Al Sarhan
0
participant
Sahab
0
participant
Al-Faisaly Amman *
3
Tứ kết
participant
Amman *
2
participant
Moghayer Al Sarhan
1
participant
Aqaba *
1
participant
Al Hussein
0
participant
Al Jazeera Amman
1
participant
Al Ramtha *
4
participant
Al Wehdat *
2
participant
Al-Faisaly Amman
1
Bán kết
participant
Amman
0
participant
Aqaba *
3
participant
Al Ramtha
0
participant
Al Wehdat *
1
Chung kết
participant
Aqaba
0
participant
Al Wehdat *
1