Giải đấu

Bảng xếp hạng Asian Cup hôm nay

Vòng 1/8
participant
Tajikistan *
2
participant
UAE
1
participant
Iraq
2
participant
Jordan *
3
participant
Úc *
4
participant
Indonesia
0
participant
Ả Rập Saudi
1
participant
Hàn Quốc *
2
participant
Iran *
2
participant
Syria
1
participant
Bahrain
1
participant
Nhật Bản *
3
participant
Qatar *
2
participant
Palestine
1
participant
Uzbekistan *
2
participant
Thái Lan
1
Tứ kết
participant
Tajikistan
0
participant
Jordan *
1
participant
Úc
1
participant
Hàn Quốc *
2
participant
Iran *
2
participant
Nhật Bản
1
participant
Qatar *
2
participant
Uzbekistan
1
Bán kết
participant
Jordan *
2
participant
Hàn Quốc
0
participant
Iran
2
participant
Qatar *
3
Chung kết
participant
Jordan
1
participant
Qatar *
3
Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 Jordan 3 3 0 0 6 0 6 9
2 Indonesia 3 2 0 1 9 2 7 6
3 Kuwait 3 1 0 2 5 6 -1 3
4 Nepal 3 0 0 3 1 13 -12 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 Palestine 3 3 0 0 10 0 10 9
2 Philippines 3 1 1 1 1 4 -3 4
3 Mông Cổ 3 1 0 2 2 2 0 3
4 Yemen 3 0 1 2 0 7 -7 1
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng C TR T H B BT BB HS Đ
1 Uzbekistan 3 3 0 0 9 0 9 9
2 Thái Lan 3 2 0 1 5 2 3 6
3 Maldives 3 1 0 2 1 7 -6 3
4 Sri Lanka 3 0 0 3 0 6 -6 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng D TR T H B BT BB HS Đ
1 Ấn Độ 3 3 0 0 8 1 7 9
2 Hồng Kông 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Afghanistan 3 0 1 2 4 6 -2 1
4 Campuchia 3 0 1 2 2 7 -5 1
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng E TR T H B BT BB HS Đ
1 Bahrain 3 3 0 0 5 1 4 9
2 Malaysia 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Turkmenistan 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 Bangladesh 3 0 0 3 2 8 -6 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng F TR T H B BT BB HS Đ
1 Tajikistan 3 2 1 0 5 0 5 7
2 Kyrgyzstan 3 2 1 0 4 1 3 7
3 Singapore 3 1 0 2 7 5 2 3
4 Myanmar 3 0 0 3 2 12 -10 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2 TR T H B BT BB HS Đ
1 Kyrgyzstan 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Indonesia 3 2 0 1 9 2 7 6
3 Malaysia 3 2 0 1 8 4 4 6
4 Thái Lan 3 2 0 1 5 2 3 6
5 Hồng Kông 3 2 0 1 5 5 0 6
6 Philippines 3 1 1 1 1 4 -3 4
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
 • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 Qatar 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Tajikistan 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Trung Quốc 3 0 2 1 0 1 -1 2
4 Liban 3 0 1 2 1 5 -4 1
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Play Offs: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 Úc 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Uzbekistan 3 1 2 0 4 1 3 5
3 Syria 3 1 1 1 1 1 0 4
4 Ấn Độ 3 0 0 3 0 6 -6 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Play Offs: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng C TR T H B BT BB HS Đ
1 Iran 3 3 0 0 7 2 5 9
2 UAE 3 1 1 1 5 4 1 4
3 Palestine 3 1 1 1 5 5 0 4
4 Hồng Kông 3 0 0 3 1 7 -6 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Play Offs: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng D TR T H B BT BB HS Đ
1 Iraq 3 3 0 0 8 4 4 9
2 Nhật Bản 3 2 0 1 8 5 3 6
3 Indonesia 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 Việt Nam 3 0 0 3 4 8 -4 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Play Offs: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng E TR T H B BT BB HS Đ
1 Bahrain 3 2 0 1 3 3 0 6
2 Hàn Quốc 3 1 2 0 8 6 2 5
3 Jordan 3 1 1 1 6 3 3 4
4 Malaysia 3 0 1 2 3 8 -5 1
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Play Offs: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng F TR T H B BT BB HS Đ
1 Ả Rập Saudi 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Thái Lan 3 1 2 0 2 0 2 5
3 Oman 3 0 2 1 2 3 -1 2
4 Kyrgyzstan 3 0 1 2 1 5 -4 1
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Play Offs: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
BXH đội thứ 3 TR T H B BT BB HS Đ
1 Jordan 3 1 1 1 6 3 3 4
2 Syria 3 1 1 1 1 1 0 4
3 Palestine 3 1 1 1 5 5 0 4
4 Indonesia 3 1 0 2 3 6 -3 3
5 Oman 3 0 2 1 2 3 -1 2
6 Trung Quốc 3 0 2 1 0 1 -1 2
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Play Offs: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
 • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.