Giải đấu

Bảng xếp hạng Caribbean Cup hôm nay

Bán kết
participant
Jamaica *
2
participant
French Guiana
1
participant
Curacao *
1
participant
Martinique
2
Chung kết
participant
Jamaica
1
participant
Curacao *
2
Hạng 3
participant
French Guiana *
1
participant
Martinique
0
Nhóm 1 TR T H B BT BB HS Đ
1 Saint Kitts & Nevis 2 2 0 0 3 0 3 6
2 Antigua and Barbuda 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Aruba 2 0 0 2 1 4 -3 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup (Giai đoạn 2)
Nhóm 2 TR T H B BT BB HS Đ
1 Grenada 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Quần đảo Virgin Mỹ 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Sint Maarten 2 0 0 2 1 7 -6 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup (Giai đoạn 2)
Nhóm 3 TR T H B BT BB HS Đ
1 French Guiana 2 1 0 1 4 2 2 3
2 Bermuda 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Cuba 2 1 0 1 2 4 -2 3
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup (Giai đoạn 2)
Nhóm 4 TR T H B BT BB HS Đ
1 Cộng hòa Dominican 2 1 0 1 3 2 1 3
2 Curacao 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Barbados 2 1 0 1 1 2 -1 3
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup (Giai đoạn 2)
Nhóm 5 TR T H B BT BB HS Đ
1 Guyana 2 2 0 0 8 0 8 6
2 Puerto Rico 2 1 0 1 4 1 3 3
3 Anguilla 2 0 0 2 0 11 -11 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup (Giai đoạn 2)
Nhóm 6 TR T H B BT BB HS Đ
1 Suriname 2 1 1 0 3 2 1 4
2 Guadeloupe 2 1 -2 3 2 3 -1 1
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup (Giai đoạn 2)
Nhóm 7 TR T H B BT BB HS Đ
1 Martinique 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Dominica 2 1 0 1 8 4 4 3
3 Quần đảo Virgin Anh 2 0 0 2 0 10 -10 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup (Giai đoạn 2)
 • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Nhóm 1 TR T H B BT BB HS Đ
1 Puerto Rico 2 2 0 0 5 4 1 6
2 Antigua and Barbuda 2 1 0 1 6 3 3 3
3 Grenada 2 0 0 2 4 8 -4 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup (Giai đoạn 3)
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Nhóm 2 TR T H B BT BB HS Đ
1 Martinique 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Guadeloupe 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 Dominica 2 0 0 2 1 6 -5 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup (Giai đoạn 3)
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Nhóm 3 TR T H B BT BB HS Đ
1 Curacao 2 2 0 0 12 2 10 6
2 Guyana 2 1 0 1 9 5 4 3
3 Quần đảo Virgin Mỹ 2 0 0 2 0 14 -14 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup (Giai đoạn 3)
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Nhóm 4 TR T H B BT BB HS Đ
1 Cộng hòa Dominican 2 2 0 0 3 1 2 6
2 French Guiana 2 1 0 1 4 2 2 3
3 Bermuda 2 0 0 2 0 4 -4 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup (Giai đoạn 3)
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Nhóm 5 TR T H B BT BB HS Đ
1 Saint Kitts & Nevis 2 2 0 0 2 0 2 6
2 Suriname 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Saint Vincent & Grenadines 2 0 0 2 1 3 -2 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup (Giai đoạn 3)
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2 TR T H B BT BB HS Đ
1 Guyana 2 1 0 1 9 5 4 3
2 Antigua and Barbuda 2 1 0 1 6 3 3 3
3 French Guiana 2 1 0 1 4 2 2 3
4 Suriname 2 1 0 1 2 2 0 3
5 Guadeloupe 2 1 0 1 2 3 -1 3
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup (Giai đoạn 3)
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
 • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Nhóm 1 TR T H B BT BB HS Đ
1 Jamaica 2 2 0 0 5 2 3 6
2 Suriname 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Guyana 2 0 0 2 4 7 -3 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup (Hạng 5-7)
Nhóm 2 TR T H B BT BB HS Đ
1 French Guiana 2 2 0 0 6 2 4 6
2 Haiti 2 1 0 1 4 5 -1 3
3 Saint Kitts & Nevis 2 0 0 2 0 3 -3 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup (Hạng 5-7)
Nhóm 3 TR T H B BT BB HS Đ
1 Curacao 2 2 0 0 7 2 5 6
2 Antigua and Barbuda 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 Puerto Rico 2 0 0 2 2 6 -4 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup (Hạng 5-7)
Nhóm 4 TR T H B BT BB HS Đ
1 Martinique 2 2 0 0 4 1 3 6
2 Trinidad & Tobago 2 1 0 1 4 2 2 3
3 Cộng hòa Dominican 2 0 0 2 1 6 -5 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Caribbean Cup (Hạng 5-7)
 • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Haiti 2 2 0 0 8 5 3 6
2 Suriname 2 1 0 1 4 5 -1 3
3 Trinidad & Tobago 2 0 0 2 4 6 -2 0
 • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.