Quảng cáo

lịch thi đấu Viettel PES Invitational

Lịch thi đấu Viettel Pes Invitational Tuần 5
Esports

Lịch thi đấu Viettel Pes Invitational Tuần 5

Tuần thi đấu cuối cùng cho những nỗ lực vào chung kết tổng của Box Gaming và Rocket Southern.

Xem thêm