Quảng cáo

KỸ NĂNG

LMHT: Chi tiết kỹ năng tướng mới Nilah
Esports

LMHT: Chi tiết kỹ năng tướng mới Nilah

Cập nhật chi tiết bộ kỹ năng của tướng mới nhất LMHT Nilah. ADC nhưng lại lấy roi làm vũ khí, biết lướt và kháng khống chế.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo