Quảng cáo

Karthus đi rừng

SofM sáng tạo ra meta mới trong LMHT với Karthus đi rừng mang Kiệt Sức
LMHT

SofM sáng tạo ra meta mới trong LMHT với Karthus đi rừng mang Kiệt Sức

SofM một lần nữa lại tạo ra meta mới trong LMHT khi mang Karthus quay trở lại rừng với Kiệt Sức và làm khổ đội bạn.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo