FC nghệ sĩ

Tiến Linh được giải oan với ban lãnh đạo Becamex Bình Dương
Bóng đá Việt Nam

Tiến Linh được giải oan với ban lãnh đạo Becamex Bình Dương

Chủ tịch FC Nghệ Sĩ - Hồ Đức Vĩnh đã lên tiếng xin lỗi ban lãnh đạo Becamex Bình Dương để giải oan cho Tiến Linh.

Xem thêm