Quảng cáo

Dynamic Shield

Dynamic Shield – Ngôn ngữ thiết kế mang tính đột phá của Mitsubishi
Ô tô

Dynamic Shield – Ngôn ngữ thiết kế mang tính đột phá của Mitsubishi

Được Mitsubishi giới thiệu tại Việt Nam từ năm 2016, ngôn ngữ thiết kế mới Dynamic Shield đã tạo nên dấu ấn và những bước đột phá không hề nhỏ.

Xem thêm