Quảng cáo

ĐTCL mùa 5

Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 11.13B
Esports

Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 11.13B

Bản cập nhật 11.3B sẽ tiếp tục buff mạnh cho Ác Quỷ và giảm sức mạnh của Thiên Thần.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo