Quảng cáo

DTCL 6.5

DTCL 12.8: Chi tiết bản cập nhật mới nhất Đấu Trường Chân Lý 2022
Esports

DTCL 12.8: Chi tiết bản cập nhật mới nhất Đấu Trường Chân Lý 2022

Một vài thay đổi sẽ được đưa vào nhằm cân bằng meta trong bản cập nhật 12.8 của DTCL giai đoạn cuối mùa.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo