Quảng cáo

DTCL 12.4B

DTCL 12.14B: Chi tiết bản cập nhật Đấu Trường Chân Lý mới nhất
Esports

DTCL 12.14B: Chi tiết bản cập nhật Đấu Trường Chân Lý mới nhất

Trong phiên bản DTCL 12.14B, Riot Games sẽ tiến hành giảm sức mạnh Rồng Thần Aurelion Sol cùng tộc Thượng Long của hắn.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo