Quảng cáo

Dosia

Dosia và Mou thành lập đội CS:GO mới có tên Forward Gaming
Esports

Dosia và Mou thành lập đội CS:GO mới có tên Forward Gaming

Các huyền thoại của CIS đang muốn cạnh tranh trong đấu trường chuyên nghiệp một lần nữa.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo