Quảng cáo

Chính sách và quy trình cập nhật tin tức

Chúng tôi muốn dẫn đầu về tính minh bạch, độ chính xác và toàn vẹn về phương tiện truyền thông thể thao.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các chính sách và quy trình cập nhật tin tức của chúng tôi. 

CHÍNH SÁCH

1. Tinh thần trách nhiệm

Sự tin tưởng và tôn trọng của cộng đồng phụ thuộc vào tính khách quan, chính xác của thông tin.

2. Độ chính xác

Có thông tin thể thao chính xác, được trình bày rõ ràng và cập nhật thường xuyên là điều tối quan trọng đối với chúng tôi.

3. Tính khách quan & đa dạng

Chúng tôi nhằm mục đích trình bày, theo thời gian, nội dung đề cập đến nhiều chủ đề từ nhiều quan điểm khác nhau phản ánh nhiều trải nghiệm khác nhau, được trình bày theo nhiều cách khác nhau từ nhiều nguồn khác nhau.