Quảng cáo

bụng 6 múi

Người có tỉ lệ mỡ dưới 10% trông sẽ như thế nào?
Tư vấn

Người có tỉ lệ mỡ dưới 10% trông sẽ như thế nào?

Tỉ lệ mỡ trên cơ thể càng thấp, các múi cơ đặc biệt là cơ bụng sẽ càng lộ rõ.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo