Quảng cáo

Audition

Audition là nội dung biểu diễn tại IESF Esports World Championship lần thứ 13
Esports

Audition là nội dung biểu diễn tại IESF Esports World Championship lần thứ 13

Liên đoàn Thể thao điện tử Quốc tế (IESF) mới đây đã quyết định đưa Audition vào nội dung biểu diễn tại IESF Esports World Championship lần thứ 13.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo