Quảng cáo

ASEAN 2020

VinGroup tài trợ gần 400 xe VinFast Lux phục vụ ASEAN 2020
Ô tô

VinGroup tài trợ gần 400 xe VinFast Lux phục vụ ASEAN 2020

VinFast sẽ lần lượt bàn giao 393 xe Lux từ nay đến tháng 9/2020 cho Tiểu ban Vật chất - Hậu cần, Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 sử dụng để đưa đón đại biểu trong thời gian đến Việt Nam.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo