võ đang

VIDEO: Đạo trưởng Võ Đang cho hai thanh niên thấy sức mạnh của khí công

VIDEO: Đạo trưởng Võ Đang cho hai thanh niên thấy sức mạnh của khí công

Dồn chân khí vào hai cánh tay, đạo trưởng Trần Sư Hành phái Võ Đang khiến hai thanh niên không thể nào kéo nổi tay ông.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo