Quảng cáo

VF 9

VinFast VF 8 bất ngờ xuất hiện tại Ấn Độ, tham vọng phủ rộng xe Việt toàn cầu?
Xe

VinFast VF 8 bất ngờ xuất hiện tại Ấn Độ, tham vọng phủ rộng xe Việt toàn cầu?

Sau Mỹ, châu Âu và Trung Quốc, xe điện VinFast VF 8 lại tiếp tục xuất hiện tại Ấn Độ. Tương lai xe Việt phủ rộng toàn cầu không xa?

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo