Udyr

LMHT: Riot Games hé lộ bộ kỹ năng mới của Udyr - vị tướng được yêu cầu làm lại nhiều nhất
Esports

LMHT: Riot Games hé lộ bộ kỹ năng mới của Udyr - vị tướng được yêu cầu làm lại nhiều nhất

Những chiêu thức của Udyr giờ đây sẽ kèm theo hiệu ứng hình ảnh vô cùng ấn tượng.

Xem thêm
Quảng cáo