Quảng cáo

Trạm thu phí

Mức phạt cho xe chưa dán thẻ ETC khi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Xe

Mức phạt cho xe chưa dán thẻ ETC khi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Từ ngày 1/6 tới, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ dừng phục vụ thu phí tiền mặt và áp dụng thu phí không dừng ETC trên toàn tuyến.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo