Redmi Watch

Dưới 1 triệu mua đồng hồ thông minh nào?
Tư vấn

Dưới 1 triệu mua đồng hồ thông minh nào?

Ở khoảng giá dưới một triệu đồng, hai mẫu đồng hồ thông minh dưới đây vừa có thể theo dõi sức khỏe lại vừa dễ dàng kết nối nhằm theo dõi các thông báo.

Xem thêm
Quảng cáo