Quảng cáo

Phục Hổ Quyền

Trần Sư Hành thi triển Phục Hổ Quyền, đưa ra tuyên bố của bậc thượng đạo
Tin tức

Trần Sư Hành thi triển Phục Hổ Quyền, đưa ra tuyên bố của bậc thượng đạo

Võ Đang đạo trưởng Trần Sư Hành lại khiến cộng đồng mạng chú ý bằng lời tuyên bố thể hiện phẩm chất thanh cao của người tu hành.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo