Quảng cáo

Nunu

LMHT Tốc Chiến: Chi tiết bản cập nhật 2.4B
Esports

LMHT Tốc Chiến: Chi tiết bản cập nhật 2.4B

Đáng chú ý nhất trong bản cập nhật 2.4B của LMHT Tốc Chiến sẽ là sự xuất hiện của Nunu và Brand.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo