Quảng cáo

NEFT

Update 8.22: Riot ra mắt Orianna Vinh Quang cùng những trang phục Siêu Máy Tính và Cận Vệ Thép
LMHT

Update 8.22: Riot ra mắt Orianna Vinh Quang cùng những trang phục Siêu Máy Tính và Cận Vệ Thép

Trong bản cập nhật 8.22 sẽ có một vài chỉnh sửa nhẹ trước khi Tiền Mùa Giải LMHT 2019 chuẩn bị tới.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo