Quảng cáo

Minh Nghi

Bomman và Minh Nghi rạng rỡ trong ngày lễ vu quy
Esports

Bomman và Minh Nghi rạng rỡ trong ngày lễ vu quy

Streamer Bomman và MC Minh Nghi tươi cười rạng rỡ trong ngày lễ vu quy. Cả hai giờ đã chính thức về chung một mái nhà.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo