Quảng cáo

máy đi bộ

Đi bộ ngoài trời vs trên máy đi bộ: Cách nào tốt hơn?
Tư vấn

Đi bộ ngoài trời vs trên máy đi bộ: Cách nào tốt hơn?

Nhiều người tự hỏi họ nên ra ngoài đi bộ hay tập trên máy đi bộ sẽ tốt hơn.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo