Lý Tiểu Long Hàn Quốc

Lý Tiểu Long HQ 'thị phạm', một mình chấp hai lính tinh nhuệ

Lý Tiểu Long HQ 'thị phạm', một mình chấp hai lính tinh nhuệ

DK Yoo trong một buổi huấn luyện lực lượng đặc biệt của Hàn Quốc đã cho thấy thân thủ vô cùng đáng gờm khi một mình chấp hai đối thủ.

Xem thêm
Quảng cáo