Lịch sử đối đầu Aston Villa vs Brighton, 30/09/2023

28.05.2023
*Aston Villa
2
-
Brighton
1
08.12.2022
Aston Villa
2
-
Brighton
2
13.11.2022
Brighton
1
-
*Aston Villa
2
26.02.2022
Brighton
0
-
*Aston Villa
2
20.11.2021
*Aston Villa
2
-
Brighton
0
14.02.2021
Brighton
0
-
Aston Villa
0
21.11.2020
Aston Villa
1
-
*Brighton
2
18.01.2020
Brighton
1
-
Aston Villa
1
19.10.2019
*Aston Villa
2
-
Brighton
1
26.09.2019
Brighton
1
-
*Aston Villa
3
07.05.2017
Aston Villa
1
-
Brighton
1
19.11.2016
Brighton
1
-
Aston Villa
1
23.01.2010
*Aston Villa
3
-
Brighton
2