Lisa

Sau G-Dragon, Lisa của Black Pink có thể ra giày riêng
Sản phẩm mới

Sau G-Dragon, Lisa của Black Pink có thể ra giày riêng

Cư dân mạng mới đây đã phát hiện nhãn hiệu trùng với tên của Lisa đã được đăng ký với tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO để có được sự bảo hộ toàn cầu.

Xem thêm