kurash

Judo và Kurash gặp nhiều khó cho chiến dịch giành Vàng SEA Games 31
Các môn khác

Judo và Kurash gặp nhiều khó cho chiến dịch giành Vàng SEA Games 31

Lãnh đạo bộ môn Judo và Kurash đang làm hết sức có thể để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà sắp tới.

Xem thêm
Quảng cáo