Janna

LMHT Tốc Chiến: Chi tiết bản cập nhật 2.3C
Esports

LMHT Tốc Chiến: Chi tiết bản cập nhật 2.3C

Bản cập nhật 2.3C của LMHT Tốc Chiến sẽ chứng kiến sự thay đổi của hàng loạt những vị tướng hỗ trợ.

Xem thêm
Quảng cáo