Quảng cáo

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe dính biển '49', nhưng vẫn được chào bán với giá 1,5 tỷ đồng
Xe

Hyundai Santa Fe dính biển '49', nhưng vẫn được chào bán với giá 1,5 tỷ đồng

Sau hơn 1 năm sử dụng, chiếc Hyundai Santa Fe mang biển số dính '49' vẫn được định giá cao hơn cả xe cũ với lý do bất ngờ.

Xem thêm